Avís Legal

Esperanza Codina, responsable del lloc web (a partir d’ara RESPONSABLE), posa a disposició dels usuaris aquest document per cumplir amb les obligacions legals de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE), BOE N. 166, i per informar al tots els usuaris de la web de les condicions d’ús. 

Tothom que accedeixi a aquesta pàgina web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a observar i cumplir rigorosament les següents disposicions, així com qualsevol altra disposició legal que s’hagi d’aplicar.

Esperanza Codina es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que apareixi a la pàgina web sense obligació de preavisar o donar a conèixer als usuaris aquestes obligacions. S’entén com a suficient la publicació al lloc web de canperesau

  1. DADES IDENTIFICATIVES

Nom del dominio: https://canperesau.cat
Nom comercial: Can Pere de Sau
Denominació social: Esperanza Codina
NIF: 77085615B
Domicili social: Montseny 4, Vilanova de Sau
Telèfon: +34646545361
Email: allotjamentcanpere@gmail.com

  1. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL 

Aquest lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris pel funcionament (dissenys, logotips, text i gràfics) son propietat del RESPONSABLE.

Independentment de la finalitat, la reproducció total o parcial, l’ús, explotació, distribució i comercialització, es requereix sempre de l’autorització escrita prèvia per part de la RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, textos i gràfics aliens al RESPONSABLE i que puguin aparèixer al lloc web, pertanyen als respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controversia que es pugui suscitar. 

La RESPONSABLE reconeix a favor dels titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant la sola menció o aparició a la web l’existència de drets o responsabilitats de cap tipus sobre els mateixos, com tampoc recolzament, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per a qualsevol observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre els continguts del lloc web, ho poden fer a través del correu electrònic: allotjamentcanpere@gmail.com

  1. EXENCIÓ DE RESPONSABILITATS

La RESPONSABLE s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al lloc web sempre que hagi estat manipulada o introduïda per una tercera persona aliena a la web. 

  1. CONTINGUT DE LA WEB Y ENLLAÇOS (LINKS)

Esperanza Codina es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a la pàgina web podent inclús limitar o no permetre l’accés a la informació a certs usuaris. 

Esperanza Codina no assumeix cap tipus de responsabilitat per la informació a pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per “links” o enllaços des de qualsevol pàgina web propietat d’Esperanza Codina.

La presència de “links” o enllaços a les pàgines web d’Esperanza Codina té una finalitat purament informativa i en cap cas suposa suggerència, invitació o recomanació sobre els links. 

5.  JURISDICCIÓ

Aquest Avís Legal es regeix íntegrament per la legislació espanyola. 

Sempre que no hi hagi una norma que obligui a una altra cosa, per les qüestions que es puguin suscitar sobre la interpretació, aplicació i cumpliment d’aquest Avís Legal, així com les reclamacions que es puguin derivar del seu ús, les parts acorden sotmetre’s als Jutges i Tribunals de la provincia de BARCELONA, amb renúncia expressa de qualsevol altra jurisdicció que els pugui correspondre. 

 

3COM Marketing – Asesor de Cookies es un plugin per a WordPress creat per 3COM Marketing

Cookies

Aquesta web usa cookies perquè tinguis una millor experiència d'usuari. / Esta web usa cookies para que tengas una mejor experiencia de usuario.
Ce site Web utilise des cookies afin que vous ayez une meilleure expérience utilisateur. / This website uses cookies so that you have a better user experience. INFO

OK